Foto: Anthon Unger
Foto: Anthon Unger

Så meget får Teitur i erstatning, hvis han frikendes

Teitur har alt at vinde og alt at tabe, alt afhængig af, hvad udfaldet af ankesagen bliver.

I dag startede ankesagen ved ved Østre Landsret, hvor Teitur ankede sin dom fra byretten i Odense, der i maj måned dømte ham skyldig i vold og voldtægt. Her blev han idømt 2 år og 6 måneders fængsel, og hans afsoning startede med det samme, idet han blev ført bort fra retssalen af to betjente.

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Det laver Teresa, mens Teitur er i retten

I landsretten, hvor der falder dom på onsdag, går hans advokat efter en frifindelse, mens anklageren går efter en hårdere dom, end den Teitur fik i byretten. Hvis retssagen denne gang falder ud til Teiturs fordel, forlader han ikke kun retten som en fri mand, han har mere end sin frihed at vinde.

LÆS OGSÅ: Teitur-sagen: Patrick Weber bryder tavsheden

- Hvis han frifindes, vil statskassen skulle betale sagsomkostninger for både by- og landsret. Herudover vil han være berettiget til erstatning for varetægtsfængslingen. Erstatningen ville ligge omkring 200.000, fortæller Teiturs forsvarsadvokat Nicolai Berg. LÆS OGSÅ: Lenny: Derfor gik det galt for Teitur
Advokaten fortæller desuden, at landsretten bliver sidste stop for Teitur, og onsdagens dom er altså den, der kommer til at gælde for reality-stjernen. LÆS OGSÅ: Anklagemyndigheden kræver hårdere dom til Teitur Skoubo - Der er ikke yderligere ankemuligheder, idet Højesteret ikke kan tage stilling til sagens beviser. Højesteret foretager ikke en egentlig bevisbedømmelse, men lægger bare landsrettens bedømmelse til grund. Ifølge retsplejeloven træffer de kun afgørelse i sager af principiel karakter. Teiturs forsvarer går efter en frifindelse, mens anklageren i sagen går efter en skærpelse af byrettens dom. Teitur risikerer med andre ord også en hårdere dom end den på 2 år og 6 måneders fængsel.