Myndighederne: Sandra er ikke i stand til at have ansvar for begge børn

En forældrekompetenceundersøgelse sættes i gang fra kommunens side, der er bekymret for Sandras evner som mor til to børn.

Da Sandra bliver gravid for anden gang, laver kommunen en forældrekompetenceundersøgelse på Sandra, som har til formål at undersøge Sandras eksisterende forældrekompetencer samt hendes udviklingspotentiale i forhold til forældrekompetencer. Sandra forstår ikke, at man først ved andet barn vælger at lave undersøgelsen.

- Jeg synes, det er sindssygt. Det giver ingen mening, for hvis man havde været bekymret, så burde man have lavet den allerede, da jeg blev gravid med M, fortæller Sandra til Realityportalen, der mener, at undersøgelsen laves med henblik på anbringelse.

LÆS OGSÅ: Ung mor er kommet på førtidspension

Ifølge Advokat med speciale i tvangsfjernelse Lars Buurgaard Sørensen, der er kendt fra flere sager i ’De unge mødre’, og som var Sandras advokat i Ankestyrelsen, så er Sandras forløb sket efter bogen, og det er ikke usædvanligt, at der ikke er lavet en forældrekompetenceundersøgelse til at begynde med, da Sandras datter ikke stod til anbringelse.

- Når det kan løses med at være på forsorgshjem og med støtte i hjemmet, så vil man typisk ikke lave en forældrekompetenceundersøgelse, fordi det ikke er en anbringelse, der er i spil fra dag et. Der opstår formegentlig en bekymring i forløbet vedrørende det første barn, og så bliver hun gravid igen, og så er det ikke unaturligt, at forvaltningen i sådan en situation vælger at få det afklaret til bunds med en forældrekompetenceundersøgelse, fortæller Lars Buurgaard Sørensen til Realityportalen.

Sandra fra 'De unge mødre' (Niels Henrik Dam)Sandra Stilinski
Sandra fra 'De unge mødre' (Niels Henrik Dam)Sandra Stilinski

LÆS OGSÅ: Ny ‘X Factor’-dommer på skadestuen under tv-optagelser

Havde Sandra vidst, at kommunen ville bekymre sig for hendes forældreevner, havde hun ikke fået et barn mere.

- Min familievejleder sagde, at jeg var i positiv udvikling, og jeg troede derfor godt, at jeg kunne klare et barn mere. Jeg sagde tidligt, at jeg var gravid, og der sagde hun til mig, at hvis jeg valgte at beholde barnet, ville de ikke som sådan være bekymret, men at jeg skulle have noget mere støtte, og det ville nok være to gange om dagen igen. Det ville jeg gerne have, for det var givende første gang, og jeg ville gerne lære at være mor til to, fortæller Sandra.

LÆS OGSÅ: Coronatests afgør fremtid i 'Vild med dans'

Dårligt nyt

Da Sandra er halvvejs i graviditeten, kommer hun på mor/barn hjemmet Bethesda, som er en familiedøgninstitution, hvor familier bor på egne værelser og deler bad og køkken med en anden familie eller bor i egen lejlighed. Sandra fik sin egen lejlighed med datteren. Formålet med anbringelsen på Bethesda er at vurdere, om Sandra kan varetage omsorgen for børnene.

Sandra er glad for at bo på Bethesda med sin datter, og i papirerne fra Bethesda står der, at Sandra under opholdet har samarbejdet med personalet, og hun har gerne villet modtage vejledning.

Sandra fra 'De unge mødre' (Niels Henrik Dam)
Sandra fra 'De unge mødre' (Niels Henrik Dam)

LÆS OGSÅ: Sandra voksede op på døgninstitution: Jeg stoler ikke på voksne

Mens Sandra bor på Bethesda bliver forældrekompetenceundersøgelsen udarbejdet, og i den undersøgelse fremgår det, at selvom Sandra på flere måder demonstrerer en fin og positiv moderindstilling, vurderes det på baggrund af de udredte ressourcer og sårbarhedsfaktorer ikke realistisk, at hun på nuværende tidspunkt vil være i stand til på egen hånd at varetage omsorgen for både et spædbarn og datteren på en måde, som kan sikre begge børns trivsel og udvikling, såfremt at Sandra overlades med det primære ansvar for begge børn.

Sandra får fortalt, at hun kan forvente at have børnene en måned, efter hun har født, men at de derefter vil blive anbragt. Hvorvidt børnene skal anbringes, er op til Børne- og ungeudvalget at vurdere, som på baggrund af de udarbejdede undersøgelser og observationer vil afgøre sagens udfald.

LÆS OGSÅ: Barnebarnet har fået diagnose: Ønsker det ikke for nogen

Sandra føder sin søn den 18. marts 2020, og eftersom hun ud fra egen opfattelse kun har modtaget ros fra personalet på Bethesda, vurderer hun sin fremtid med to børn som realistisk. Sandra havde aldrig forudset, hvad der ventede hende.

Artikelserie om Sandra Sandra blev kendt i tv-serien ’De Unge Mødre’. I dag kæmper hun for at få lov at beholde sine to børn, som myndighederne mener, hun ikke kan tage vare på. I syv artikler beskriver Realityportalen 22-årige Sandras liv og hendes kamp for at få lov at være mor. Realityportalen har af Sandra fået lov at bringe udtalelser fra hendes sagsakter, ligesom vi angiver Sandras børns navne med forbogstav for at beskytte deres identitet. Dette er den fjerde artikel i Sandras historie.